Algemene voorwaarden

We hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de informatie die op onze website te vinden is.
Op deze website wordt informatie gedeeld over onder andere de volgende onderwerpen: een dakgoot repareren , pvc dakbedekking laten aanbrengen, het verhogen van een dak en over een compleet dak vernieuwen. Deze informatie is samengesteld op basis van de kennis en ervaring die in de praktijk is opgedaan.

Hoewel getracht is zo zorgvuldig en volledig mogelijk te werk te gaan, kan het toch zijn dat er onjuistheden of onvolledigheden op onze website te vinden zijn.te vinden zijn.

Hoewel getracht is zo zorgvuldig en volledig mogelijk te werk te gaan, kan het toch zijn dat er onjuistheden of onvolledigheden op onze website te vinden zijn.

De dakdek-gigant aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die op welke wijze dan ook toe te schrijven is of verband houdt met de informatie die vermeld wordt op de website van de dakdek-gigant.

Tevens kan de dakdek-gigant ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet of slecht bereikbaar zijn van onze website.

Meningen en beweringen op onze website zijn van auteurs en niet noodzakelijkerwijs van de webmaster, de hosting provider of de dakdek-gigant.

De dakdek-gigant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het handelen naar interpretatie van de informatie die op de website van de dakdek-gigant te te vinden is.

Garantie

Dakdek-gigant.nl kan geen garantie geven over de werkzaamheden die bedrijven anders dan de dakdek-gigant uitvoeren.

Dit geldt specifiek, maar niet uitsluitend, voor bedrijven die van ons een offerte aanvraag ontvangen en hier opvolging aan geven.

Er wordt steeds getracht de meest recente informatie op onze website te weergeven. Met enige regelmaat passen wij daarom de informatie op onze website aan, door deze te verbeteren, uit te breiden of informatie te verwijderen.

De dakdek-gigant behoudt zich het recht voor om deze wijzigingen zonder kennisgeving door te voeren.

Wilt u meer weten over de onderstaande onderwerpen? Ga dan snel naar een van deze websites voor meer informatie.

DAKDEK GIGANT
  • Bespaar tot wel 40%
  • Binnen 2 min. een prijs
  • Erkend door NDA
  • Bijna 38 jaar ervaring
Jouke de Groot

Jouke de Groot

In 1986 zette Jouke de Dakdek-Gigant b.v op. Het familiebedrijf groeide uit naar een professioneel dakdekkersbedrijf.
DAKDEK GIGANT
  • Bespaar tot wel 40%
  • Binnen 2 min. een prijs
  • Erkend door NDA
  • Bijna 38 jaar ervaring